Ranking

Jugadores
# Nombre Reino Nivel EXP
61 Suciio Jinno 99 0
62 LiiRoX Shinsoo 99 0
63 Rusef Jinno 99 0
64 Guerrereitor Jinno 99 0
65 Padrote Jinno 99 0
66 AbeL Jinno 99 0
67 IGeezyPkmz Shinsoo 99 0
68 Wiser Shinsoo 99 0
69 DarKaNeS Jinno 99 0
70 Reynato2 Shinsoo 99 0
Primera pagina  «  7  8  9  10